lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Bóng ma Lục Tứ (Kỳ cuối)

Đại lộ Trường An ngày 4/6/1989 (Alan Chin)

Đại lộ Trường An ngày 4/6/1989 (Alan Chin)

Tóm lại sự bùng nổ trong nền kinh tế Trung Quốc đã diễn ra như sau: Trong thời Mao Trạch Đông, người dân Trung Quốc không tự do về mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ ngoại trừ những việc hàng ngày thông thường nhất. Sau khi Mao chết năm 1976, và càng rõ ràng hơn sau vụ thảm sát năm 1989, Đặng Tiểu Bình xuống nước và bảo người dân Trung Quốc đại ý rằng họ vẫn còn nằm trong vòng kiềm tỏa về các lĩnh vực chính trị, tôn giáo, và những vấn đề khác về “tư tưởng”, nhưng chuyện kiếm tiền thì nay họ được hoàn toàn tự do. Và họ lao vào kiếm tiền – mà ai cũng sẽ làm vậy khi chỉ có được một kênh duy nhất để vận dụng sức lực cá nhân. Họ làm lụng cật lực – với mức lương thấp, làm nhiều giờ, không có công đoàn, không có luật lệ về lương bổng người lao động, không có sự bảo vệ của nền báo chí tự do hay các tòa án độc lập, và thậm chí không có tư cách pháp lý ở những thành phố nơi họ làm việc. Có hàng trăm triệu người như vậy, và họ làm việc hết năm này sang năm khác. Vậy có lạ chăng khi họ đã làm ra lượng của cải khổng lồ? Những chi tiết tinh vi của bức tranh này hẳn nhiên phức tạp hơn vậy, nhưng hình thù tổng thể của nó chẳng hề là một bí ẩn hay “phép lạ”.

Đọc tiếp ở trang mới của blog.

4 comments on “Bóng ma Lục Tứ (Kỳ cuối)

  1. Pingback: Bóng ma Lục Tứ (Kỳ 1) | VietPress

  2. Pingback: Bóng ma Lục Tứ (Kỳ cuối) | VietPress

  3. Pingback: Tin thứ Năm, ngày 05-06-2014 « BA SÀM

  4. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 5-6-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 04/06/2014 by in Làm quan and tagged , , , , .
%d bloggers like this: