lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Hồi tưởng sự sụp đổ của Bức tường Berlin

Ngày 9/11/2014 sắp tới là kỷ niệm 25 năm Bức tường Berlin sụp đổ. Trong bài viết sau đây, Tony Barber, biên tập viên mảng Châu Âu của báo Financial Times (Anh), điểm ba cuốn sách mới về những sự kiện tình cờ dẫn tới việc phá bỏ biểu tượng của sự giam hãm con người về cả thể xác lẫn tinh thần trong chế độ độc tài cộng sản, và cuộc sống ở Đức sau khi thống nhất.

Đông gặp Tây tại Bức tường Berlin hai ngày sau khi tường bị phá vào ngày 9/11/1989

Đông gặp Tây tại Bức tường Berlin hai ngày sau khi tường bị phá vào ngày 9/11/1989

Hồi tưởng sự sụp đổ của Bức tường Berlin

Tony Barber

Phạm Vũ Lửa Hạ dịch

Mời đọc tiếp ở trang mới của blog này.

2 comments on “Hồi tưởng sự sụp đổ của Bức tường Berlin

  1. Pingback: Bauxite Việt Nam » Blog Archive » Hồi tưởng sự sụp đổ của Bức tường Berlin

  2. Pingback: Hồi tưởng sự sụp đổ của Bức tường Berlin | http://giangnamlangtu.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: