lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Dấu ấn Antonin Scalia

Phạm Vũ Lửa Hạ

Hôm 13-2-2016, Antonin Scalia, thẩm phán bảo thủ nổi tiếng nhất của Tòa án Tối cao Mỹ (TATC), qua đời tại một khu nghỉ dưỡng ở Texas, thọ 79 tuổi. Cái chết bất ngờ của thẩm phán có thời gian phục vụ lâu nhất (30 năm) của TATC hiện tại chấm dứt một thời gian dài TATC thuộc quyền kiểm soát của phe Cộng hòa. Trong một phần tư thế kỷ, chín thẩm phán TATC chia thành hai nhóm tư tưởng đối lập: năm bảo thủ, bốn tự do. Lần đầu tiên trong mấy chục năm cán cân tư tưởng của tòa án cao nhất nước Mỹ có cơ hội được thay đổi.

Mời đọc tiếp ở trang mới của blog này.

(Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

(Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 02/03/2016 by in Làm quan and tagged , , , .
%d bloggers like this: