lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

“tax haven”, not “tax heaven”

Nhân vụ tiết lộ thông tin The Panama Papers, mời đọc lại một note cũ về từ “tax haven” trong mục Word Wonder trên trang Dollars and Sense của tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 04/04/2016 by in Làm quan and tagged , .
%d bloggers like this: