lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Thông báo chuyển nhà

Blog này đang quá trình chuyển sang địa chỉ mới: https://lendongxuongdoai.info/.
Những bài cho tới thời điểm này đã được dời sang nhà mới (dù vẫn tiếp tục để ở đây). Những bài mới sẽ được đăng ở nhà mới, và đăng đường dẫn ở nhà cũ này để bạn đọc tiện theo dõi.

Tuy vẫn giữ diện mạo như blog ở đây, trong thời gian đầu, nhà mới còn ít nhiều bừa bộn vì phải sắp xếp lại chút đỉnh. Ngoài ra sẽ có thêm trang phụ gồm một số post đã và sẽ xuất hiện trên trang Dollars and Sense của tôi trên Facebook.

Mong gặp lại mọi người ở nhà mới.

Kính báo.

PVLH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11/04/2016 by in Làm quan.
%d bloggers like this: