lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Nhà nước cấp thu nhập cơ bản cho dân: mơ dễ hơn làm

Phạm Vũ Lửa Hạ

Thu nhập cơ bản (TNCB) không phải là ý tưởng mới mẻ. Khái niệm này đã có trong tác phẩm Utopia của Thomas More đầu thế kỷ 16. (Bản dịch tiếng Việt của Trịnh Lữ có tựa đềĐịa đàng trần gian.) Trong số nhiều người đầu tiên cổ xúy TNCB có Thomas Paine, một trong những quốc phụ sáng lập nước Mỹ. Trong tác phẩm Agrarian Justice (Công bằng ruộng đất) năm 1797, ông viết rằng trên cơ sở mọi người đều có quyền chia sẻ của cải chung, nhà nước nên cấp cho mỗi công dân một khoản vốn bình đẳng, có thể là vào sinh nhật thứ 21 (tuổi thành niên); “thu nhập cơ bản” này sẽ giảm thiểu “các phân biệt bất công” giữa người giàu và người nghèo. Khác với những quan điểm khác của ông, ý tưởng này không phổ biến tại Mỹ.

Mời đọc tiếp tại trang mới của blog này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 15/04/2016 by in Làm quan and tagged , , .
%d bloggers like this: