lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Hồ sơ Panama và ảnh hưởng đối với Canada

Ngân sách Canada thất thu khoảng 7 tỷ đô/năm vì tài sản cất giấu ở hải ngoại. Vụ tiết lộ chấn động Hồ sơ Panama càng khiến chính phủ quyết tâm hứa tăng cường truy lùng tài sản hải ngoại; chính phủ hy vọng truy thu được 2,6 tỷ đô tiền thuế trong 5 năm.

Mời đọc tại trang mới của blog này.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 16/04/2016 by in Làm quan and tagged , .
%d bloggers like this: