lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Vì dân hành động?

Anh Thăng hô hào “Vì dân hành động” sao lại vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11/05/2016 by in Làm quan.
%d bloggers like this: