lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Sau 50 năm, Trung Quốc vẫn chối bỏ Cách mạng Văn hóa

Bằng Cách mạng Văn hóa, Mao muốn gây “đại loạn trong thiên hạ” để đạt được “đại trị trong thiên hạ”. Nhưng ông chỉ đạt mục tiêu đại loạn: một thời kỳ mông muội và điên rồ, chết chóc và hủy diệt. Cách mạng Văn hóa không chỉ hủy hoại sinh mạng con người mà cả các giá trị và tiêu chí đã dẫn dắt đời sống người dân trong hàng thế kỷ.

Mời đọc tiếp tại trang mới của blog này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 21/05/2016 by in Làm quan.
%d bloggers like this: