lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

All about Dylan

Vài bài đọc về Bob Dylan nhân có tin còn sốc hơn cả sốc, từ lý giải tại sao ông xứng đáng tới bài chi tiết về sự nghiệp. Không rảnh đọc thì nghe một số bài trong danh sách 100 bài hát hay nhất của Dylan do Rolling Stone bình chọn.

Đọc tiếp ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 13/10/2016 by in Làm quan.
%d bloggers like this: