lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Ở Việt Nam, nói lên sự thật là tội ‘tuyên truyền’

Xã luận của The Washington Post về vụ bắt Mẹ Nấm, và quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Đọc tiếp ở đây.

3 comments on “Ở Việt Nam, nói lên sự thật là tội ‘tuyên truyền’

  1. Pingback: Ở Việt Nam, nói lên sự thật là tội ‘tuyên truyền’ — lên đông xuống đoài | Chiêu Anh Quán

  2. Pingback: Ở VIỆT NAM, NÓI LÊN SỰ THẬT LÀ TỘI “TUYÊN TRUYỀN” (The Washington Post) | Ngoclinhvugia's Blog

  3. Pingback: Ở VIỆT NAM, NÓI LÊN SỰ THẬT LÀ TỘI “TUYÊN TRUYỀN” (The Washington Post) | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22/10/2016 by in Làm quan.
%d bloggers like this: