lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

“nhiệm vụ chính trị” dịch sao?

Mấy bữa nay chắc bà con có thấy cái tin đầy bức xúc là chính quyền thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, thường xuyên huy động giáo viên nữ đi tiếp khách hội nghị, liên hoan … Theo Báo Hà Tĩnh, lãnh đạo địa phương giải thích rằng “việc chính quyền điều giáo viên tiếp khách là do nhiệm vụ chính trị“.

Làm sao dịch “nhiệm vụ chính trị”? Chắc phải nhờ tới thuyết vị lợi/công lợi của John Stuart Mill.

Đọc tiếp ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 15/11/2016 by in Dịch là phản dịch, Làm quan.
%d bloggers like this: