lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

slut-shaming – Tại anh hay tại ả?

Có gì giống nhau giữa phát biểu của một cảnh sát viên ở Toronto, và của ông bộ trưởng giáo dục đào tạo Việt Nam?

Mời đọc ở đây.

pxn-comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 16/11/2016 by in Dịch là phản dịch, Làm quan.
%d bloggers like this: