lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Thảm họa Formosa: Đỏ chọi Xanh ở Việt Nam

Việc Cộng sản Việt Nam không thể kiểm soát ô nhiễm đang bào mòn quyền lực của đảng.

Bài bình luận trên số mới của The Economist về thảm họa Formosa, vì sao CSVN sợ vấn đề môi trường đe dọa chế độ, và do vậy đàn áp biểu tình vì môi trường.

Mời đọc tiếp ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 21/02/2017 by in Làm quan.
%d bloggers like this: