lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Trung Quốc khảo sát “Con đường Tơ lụa trên Băng”

Bằng chuyến thám hiểm nghiên cứu của tàu phá băng Tuyết Long qua Lối thông Tây Bắc của Canada, kết nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, Trung Quốc tính xa cho tuyến đường thương mại trong tương lai.

Ngoài ra, Bắc Cực còn nguyên sơ, và nhiều nước quanh vùng này như Canada, Mỹ, Nga đang tăm tia. Trung Quốc khá khôn khi xin phép Canada cho đi ngang Lối thông Tây Bắc của Canada ở Bắc Cực, xem như một cách củng cố các tuyên bố của mình ở … Biển Đông.

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 16/09/2017 by in Làm quan.
%d bloggers like this: