lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Vấn nạn dùng bằng giả ở Canada

Loạt bài về vấn nạn bằng giả ở Canada

Kỳ 1: Ngành kinh doanh tỷ đô; lật mặt những người dùng bằng giả
Kỳ 2: Đi mua bằng giả; ai chịu trách nhiệm
Kỳ 3: Danh sách các trường trên mạng (đại học, cao đẳng, trung học) cấp bằng giả

Video tóm tắt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18/09/2017 by in Tầm sư học đạo and tagged .
%d bloggers like this: