lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Khi nhà nước cầu cạnh doanh nghiệp – Trường hợp Amazon

Đầu tháng 9, Amazon thông báo ý định tìm nơi đặt tổng hành dinh thứ nhì ở Bắc Mỹ, gọi là HQ2. Amazon muốn đầu tư 5 tỷ đô-la Mỹ trong 15-17 năm tới để xây dựng HQ2 với diện tích hơn 8 triệu bộ vuông (khoảng 74.3 hecta), có tới 50,000 nhân viên.

Amazon sẽ là ngư ông đắc lợi khi các thành phố Bắc Mỹ chạy đua để thành nơi Amazon đặt tổng hành dinh thứ nhì?

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 01/10/2017 by in Làm quan.
%d bloggers like this: