lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Kinh tế thế giới năm 2018: Đừng tự mãn

Phạm Vũ Lửa Hạ

Trong những báo cáo của giới phân tích kinh tế về triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2018, Goldman Sachs và Barclays lạc quan nhất: dự báo tăng trưởng 4%, trong đó các nền kinh tế khối G7 sẽ tăng trưởng cao hơn dự đoán lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Tỷ lệ 4% là mức cao nhất kể từ năm 2011, và tăng từ 3,7% mà Goldman Sachs ước tính cho năm 2017. Phần lớn các nền kinh tế lớn thậm chí sẽ vượt qua các mức trung bình của giai đoạn trước khủng hoảng tài chính, theo báo cáo Triển vọng Kinh tế hồi tháng 11/2017 của Goldman. Nhà kinh tế Jan Hatzius của Goldman nói rằng tăng trưởng toàn cầu năm 2018 “không còn gì tốt hơn”.

Mời đọc tiếp ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11/01/2018 by in Làm giàu and tagged .
%d bloggers like this: