lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Tái đàm phán NAFTA: các nước muốn gì, tương lai ra sao?

Phạm Vũ Lửa Hạ

Sau một phần tư thế kỷ giao thương bằng Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), ba nền kinh tế Mỹ, Canada và Mexico đan quyện chặt chẽ với nhau bằng những mạng lưới cung ứng xuyên biên giới. Trong hơn 2 thập niên, NAFTA là nguồn quan trọng tạo ra tăng trưởng kinh tế cho ba nước tham gia. Phần lớn các nhà kinh tế xem hiệp định thương mại tự do này có lợi ích ròng cho cả ba nước.

Vì sao phải thay đổi NAFTA?

Mời đọc tiếp ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 30/01/2018 by in Làm quan and tagged , .
%d bloggers like this: