lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Những con đường định cư Canada, và di dân người Việt ở Canada

Phạm Vũ Lửa Hạ

Xứ sở di dân

Hàng năm Canada tiếp nhận số lượng di dân tương đương 1% dân số (hơn 35 triệu vào năm 2016). Theo số liệu do cơ quan Thống kê Canada (Statscan) công bố cuối năm ngoái, hơn 1/5 người Canada là di dân, tỷ lệ cao nhất trong 95 năm. Cụ thể, 21,9% người Canada cho biết mình là hoặc đã từng là di dân hoặc thường trú nhân (PR), gần bằng với kỷ lục 22,3% năm 1921 và tăng từ mức 19,8% năm 2006. Statscan ước tính di dân có thể chiếm tới 30% tổng dân số Canada vào năm 2036.

Mời đọc tiếp ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 21/09/2018 by in Làm quan.
%d bloggers like this: