lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

USMCA thay thế NAFTA: Có gì mới?

NAFTA trade ministersSau 18 tháng tái đàm phán căng thẳng, Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) thay thế NAFTA.

Mời đọc trọn bài ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 05/10/2018 by in Làm giàu and tagged , .
%d bloggers like this: