lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

GS Chu Hảo & soul-searching

Làm sao lột tả được chuyện Đảng ghét cay ghét đắng ‘tự diễn biến’.

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 27/10/2018 by in Dịch là phản dịch.
%d bloggers like this: