lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Thuế carbon ở Canada: Đối đầu giữa liên bang và tỉnh bang trong năm bầu cử

Những điều cần biết về thuế carbon ở Canada, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2019.

Vấn đề thuế carbon đang nóng trong cuộc đối đầu giữa liên bang và tỉnh bang, thậm chí đưa nhau ra tòa, trong các cuộc tranh luận nảy lửa tại nghị viện các cấp, và đương nhiên giữa các đảng trong giai đoạn chuẩn bị tranh cử dân biểu liên bang vào tháng 10 năm nay.

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 06/04/2019 by in Làm giàu, Làm quan and tagged , .
%d bloggers like this: