lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Vì sao British Columbia – và Canada – là ‘đất lành’ cho tiền bẩn quốc tế

Tiền bẩn quốc tế được rửa qua sòng bạc, địa ốc, xe sang, và nhiều kênh ít ai ngờ.

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18/05/2019 by in Làm giàu, Làm quan and tagged , .
%d bloggers like this: