lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

30 năm sau Thiên An Môn, cựu ký giả quân đội Trung Quốc cảnh báo: Đừng bao giờ quên

Một cựu ký giả Quân đội Giải phóng Nhân dân bất chấp vấn đề chính trị cấm kỵ để thuật lại cuộc đàn áp đẫm máu ở Bắc Kinh và kêu gọi chính quyền ăn năn và công khai về vụ thảm sát Thiên An Môn.

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 02/06/2019 by in Làm quan.
%d bloggers like this: