lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Dược phẩm Canada và bầu cử Mỹ

Bernie SandersChiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 chỉ mới ở giai đoạn sơ khởi, nhưng các ứng cử viên của cả Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa đều đang nhìn sang Canada như một giải pháp tiềm năng cho câu hỏi hóc búa về giá cả thuốc men đắt đỏ ở Mỹ. 

 

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23/07/2019 by in Làm quan and tagged .
%d bloggers like this: