lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau thắng mà lo

Vì sao Justin Trudeau và Đảng Tự do tái đắc cử nhưng lo? Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22/10/2019 by in Làm quan and tagged , .
%d bloggers like this: