lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Sự ra đời của đại dịch: Hành trình của COVID-19 từ Vũ Hán tới Toronto

Giới chức Trung Quốc loan báo với thế giới về một chủng coronavirus mới vào ngày 7/1, nhưng những hồi chuông báo động đã vang lên ở Vũ Hán trong nhiều tuần.

Phiên bản không chính thức của các sự kiện đã bắt đầu sớm hơn nhiều và bị chôn vùi trong dữ liệu của nhà nước Trung Quốc không được công bố, lời thuật của những người tố giác và các tin nhắn nghe lạnh người được chia sẻ trong giới bác sĩ.

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23/04/2020 by in Làm quan.
%d bloggers like this: