lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Tag Archives: Ngũ Mao Đảng

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ dư luận viên

Mấy năm trước, trên giang hồ cư dân mạng Trung Quốc có lưu truyền một tài liệu trào phúng hướng dẫn những cách phản pháo ý kiến phê bình dành … Continue reading

19/01/2013 · 2 Comments