lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Tag Archives: the Cold War

Đằng sau Bức màn sắt

Louis Menand Phạm Vũ Lửa Hạ dịch KHI Đức xâm lược Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, ngày mà W. H. Auden[1] dùng đặt tựa cho bài … Continue reading

13/11/2012 · 8 Comments

Bức màn sắt và cuộc thâu tóm Đông Âu thời kỳ 1944-1956

“Từ Stettin ở Baltic đến Trieste ở Adriatic, một bức màn sắt đã phủ xuống bao trùm Châu Âu. Đằng sau bức màn đó là tất cả thủ đô của … Continue reading

23/10/2012 · 7 Comments