lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Tag Archives: Thiên An Môn

Bóng ma Lục Tứ (Kỳ cuối)

Tóm lại sự bùng nổ trong nền kinh tế Trung Quốc đã diễn ra như sau: Trong thời Mao Trạch Đông, người dân Trung Quốc không tự do về mọi … Continue reading

04/06/2014 · 4 Comments

Những hồn ma Thiên An Môn

Trong bài viết sau đây, ký giả Ian Johnson điểm hai cuốn sách mới về Thiên An Môn: Cộng hòa Nhân dân Lãng quên: Nhìn lại Thiên An Môn(The People’s Republic … Continue reading

02/06/2014 · 1 Comment

Bóng ma Lục Tứ (Kỳ 1)

Cách đây một phần tư thế kỷ, chính quyền Trung Cộng dùng xe tăng và súng máy đàn áp dã man cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ tại … Continue reading

01/06/2014 · 18 Comments