lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Chân rết của Mặt trận Thống nhất ở Canada giúp Bắc Kinh thu gom thiết bị bảo hộ chống coronavirus

Global News điều tra mạng lưới rối rắm và bí mật được Bắc Kinh dùng để âm thầm thu gom thiết bị bảo hộ cá nhân khắp thế giới trong một chiến dịch cấp nhà nước.

“Họ khởi xướng đại dịch và nay họ đang trục lợi từ nó.”

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 06/05/2020 by in Làm quan.
%d bloggers like this: