lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

NHÀ MỚI

Từ đầu tháng 4-2016, blog này chuyển về nhà mới ở địa chỉ: https://lendongxuongdoai.info/. Mời bạn ghé thăm để đọc những bài mới. Trong thời gian đầu, những bài mới sẽ được giới thiệu ở đây và dẫn sang nhà mới.

Những bài cũ được chuyển sang bên đó, và dần dần sẽ không còn ở chế độ “công khai” (public) ở đây. Nếu bạn được chỉ dẫn tới những bài đó, xin vui lòng sang nhà mới của blog này tìm đọc.

Kính báo.

PVLH

Bài mới đã được chuyển nhà:

 

%d bloggers like this: