lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Vaccine COVID-19 và bản mặt Justin Trudeau

Vaccine COVID-19 khiến Justin Trudeau lòi bộ mặt đạo đức giả, rất ‘un-Canadian’, y chang định nghĩa của chính Trudeau, qua những chuyện như COVAX, quan hệ đối ngoại với Ấn Độ, và người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09/03/2021 by in Làm quan and tagged .
%d bloggers like this: