lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Dân chủ thắng mà thua

Vì sao giới trung dung / ôn hòa trong đảng Dân chủ đang hục hặc với giới cấp tiến / cực tả, và ngọn cờ đầu đàn Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) của phe cấp tiến phản đòn ra sao?

Mời đọc ở đây.

Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Ảnh ghép của CNN).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 17/11/2020 by in Làm quan and tagged .
%d bloggers like this: