lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Justin Trudeau – một ‘chính khách tội lỗi’ không hiểu chữ ‘đạo đức’

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hai lần bị Ủy viên Đạo đức liên bang kết luận vi phạm luật đạo đức liên bang vì xung đột lợi ích (conflict of interest). Và Trudeau đang bị Ủy viên Đạo đức điều tra lần thứ ba trong một vụ scandal giữa mùa đại dịch.

Điểm báo Canada nhân vụ bê bối WE Charity & Trudeau.

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23/07/2020 by in Làm quan and tagged .
%d bloggers like this: