lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Ngoại giao con tin: Trung Quốc tăng sức ép, Canada không chùn bước

Trung Quốc liên tục gây sức ép đòi thả giám đốc tài chính Huawei. Vì sao Canada không chấp nhận đề xuất ‘trao đổi tù nhân’?

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 07/07/2020 by in Làm quan and tagged , .
%d bloggers like this: