lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Nhà nước vì dân, do dân thời Cô Vy, phiên bản Canada

Chính quyền các cấp ở Canada ra tay cứu trợ mùa đại dịch COVID-19 ra sao?

Mời đọc ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 30/03/2020 by in Làm quan and tagged .
%d bloggers like this: